Aktualno

Aktualnosti i novosti iz svijeta zdravlja i vitalnosti

Pablo loyalty aplikacija

Preuzmite Pablo loyalty aplikaciju i iskoristite 10% popusta već pri prvoj kupnji

Svakom kupnjom proizvoda (kozmetike, medicinskih proizvoda koji nisu na listi HZZO-a, dodataka prehrani i OTC proizvoda) u iznosu većem od 80 kn, na prodajnim mjestima Ljekarni Pablo uz predočenje Pablo loyalty kartice ostvarujete mogućnost prikupljanja bodova, u omjeru

1 bod za potrošenih 10 kuna.

Bodovi se mogu iskoristiti za umanjenje računa u omjeru 1 bod = 1 kn.

 

 


JEDNOSTAVNIM KLIKOM DO APLIKACIJE

Kliknite i prezumite Pablo loyalty aplikaciju na svoj smartphone:


 

Skenirajte QR kod i odmah preuzmite aplikaciju:

 


PABLO LOYALTY APLIKACIJA PRUŽA VAM SLJEDEĆE MOGUĆNOSTI


OPĆI UVJETI KORIŠTENJA LOYALTY APLIKACIJE LJEKARNE PABLO

1. OPĆE ODREDBE

1.1 Ovim općim uvjetima korištenja aplikacije za sudjelovanje u loyalty programu (dalje u tekstu: Opći uvjeti)uređuju se uvjeti pod kojima ZU LJEKARNA PABLO, PULAC 4a RIJEKA OIB: 23197705042 dozvoljava i omogućava korištenje aplikacije i izdane kartice, za sudjelovanje u LOYALTY programu.

1.2 aplikacija je primjenjiv računalni program koji je dizajniran za kupce proizvoda na prodajnim mjestima koji imaju mobilne telefone podobne za njezinu instalaciju, na način da im omogućava izdavanje LOYALTY kartice koja se može koristiti isključivo za sudjelovanje u loyalty programu ZU LJEKARNE PABLO.

1.3 Izdavatelj kartice je ZU LJEKARNA PABLO; kartice ostaju u vlasništvu ZU LJEKARNE PABLO koja zadržava pravo u svakom trenutku, bez prethodne najave i obrazloženja, onemogućiti korištenje aplikacije i kartica, povući ih iz opticaja ili zamijeniti drugom aplikacijom i karticama.

1.4 ZU ljekarna Pablo zadržava pravo u svakom trenutku, bez prethodne najave i obrazloženja, ukinuti aplikaciju i sve kartice koje su izdane, kao i ukinuti program ili izmijeniti opseg, način i vrstu pogodnosti koje program pruža sudionicima u loyalty programu.

1.5 Svi prigovori, upiti i prijedlozi koji se odnose na sudjelovanje u programu i/ili korištenje aplikacije i/ili kartice , dostavljaju se na e-mail adresu: igor.milak@ljekarna-pablo.hr.

1.6 LJEKARNA PABLO će na prigovore koji su vezani uz sudjelovanje u programu i/ili korištenje aplikacije i/ili kartice odgovoriti u zakonom predviđenom roku, dok se na upite i prijedloge obvezuje odgovoriti u roku od najkasnije 30 dana od dana primitka.

 

2. SUDJELOVANJE U PROGRAMU

2.1 aplikacija namijenjena je instalaciji na mobilnim telefonima koji podržavaju njezinu instalaciju te je dostupna bez naknade na AppStore i GooglePlay servisima.

2.2 Svaka osoba može instalirati aplikaciju, dok zahtjev za izdavanje kartice može podnijeti samo (a) punoljetna fizička osoba s boravištem u Republici Hrvatskoj, (b) pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te (c) obrt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Podnositelj).

2.3 Zahtjev za izdavanje dostupan je u aplikaciji. Svakoj Virtualnoj Pristupnici pridružena je po jedna osnovna virtualna kartica jedinstvenog broja koji je povezan s predmetnom Virtualnom Pristupnicom.

2.4 Svaki Podnositelj dužan je istinito i potpuno ispuniti sve obvezne podatke iz Virtualne Pristupnice. Podnositelj je odgovoran za točnost i istinitost podataka iz Virtualne Pristupnice te ZU LJEKARNA PABLO ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu istinitosti i točnosti tih podataka.

2.5 Prije slanja ispunjene Pristupnice, Podnositelj mora proučiti ove Opće uvjete i s njima se suglasiti. Ukoliko Podnositelj nije suglasan s ovim Općim uvjetima, neće mu biti izdana kartica te pristup aplikaciji.

2.6 Ukoliko je Podnositelj suglasan s ovim Općim uvjetima te je ispunio sve ostale obvezne podatke na Pristupnici, Podnositelj klikom na za to predviđeno polje, zahtijeva dostavu aktivacijskog koda kojeg također mora unijeti u Pristupnicu. Podnošenjem zahtjeva za dostavu aktivacijskog koda, Podnositelj dostavlja podatke iz Pristupnice ZU LJEKARNI PABLO , a ZU LJEKARNA PABLO mu na e-mail adresu navedenu u Pristupnici dostavlja aktivacijski kod, kao posljednji podatak koji se unosi u Pristupnicu. Unošenjem aktivacijskog koda i klikom na polje “Aktiviraj karticu“, Podnositelj još jednom potvrđuje da je suglasan s ovim Općim uvjetima.

2.7 Po zaprimanju Pristupnice iz prethodnog stavka ovog članka, Podnositelju se, putem aplikacije, izdaje kartica koja je pridružena podnesenoj Pristupnici i povezana s korisničkim računom u informatičkom sustavu (dalje u tekstu: Korisnički račun) i koju Podnositelji mogu odmah započeti koristiti.

2.8 Podnositelj će o izdavanju kartice biti obaviješten i e-mail porukom na e-mail adresu navedenu u Pristupnici, u kojoj poruci će biti naveden i jedinstveni korisnički broj Podnositelja (dalje u tekstu: PIN).

2.9 Podnositelj je dužan čuvati PIN i onemogućiti njegovo saznavanje bilo kojoj neovlaštenoj trećoj osobi, obzirom da PIN omogućava pristup Korisničkom računu putem aplikacije.

2.10 Od izdavanja kartice u aplikaciji, svaka kupovina na prodajnim mjestima ZU LJEKARNE PABLO pri kojoj je kartica predočena zaposleniku ZU LJEKARNE PABLO radi sudjelovanja u LOYALTY PROGRAMU bit će povezana s Korisničkim računom, na način da će se na njemu evidentirati bodovi koji su ostvareni ili utrošeni prilikom te kupnje sukladno čl. 5. ovih Općih uvjeta.

 

5. SAKUPLJANJE I KORIŠTENJE BODOVA TE DRUGE POGODNOSTI SUDJELOVANJA U LOYALTY PROGRAMU ZU LJEKARNE PABLO

5.1 Svakom kupnjom proizvoda ( kozmetike , medicinskih proizvoda koji nisu na listi HZZO-a, dodataka prehrani i OTC proizvoda) na prodajnim mjestima ZU LJEKARNE PABLO uz predočenje kartice, ostvaruju se bodovi u korist Korisničkog računa s kojim je ta kartica povezana i to u omjeru 1 bod za potrošenih 10 kuna , minimalan iznos računa mora biti 80 kn.

5.2 Sakupljeni bodovi mogu su iskoristiti prilikom kupovine na prodajnim mjestima ZU LJEKARNE PABLO uz predočenje kartice povezane s Korisničkim računom na kojem su evidentirani bodovi i to za umanjenje iznosa računa u omjeru 1 bod = 1 kn.

5.3 Ukoliko su bodovi sakupljeni kupnjom proizvoda koji su kasnije vraćeni uz povrat novca, bodovi ostvareni tom kupnjom se brišu s Korisničkog računa prilikom povrata proizvoda.

5.4 Sakupljene bodove nije moguće zamijeniti za gotovinu, niti uplatiti na račun bankovne kartice. Popusti se ne zbrajaju,

5.5 Stanje bodova i na Korisničkom računu moguće je provjeriti na prodajnim mjestima, uz predočenje kartice. Stanje bodova na Korisničkom računu iskazivat će se i na svakom računu za kupnju prodajnim mjestima za koju je predočena virtualna kartica.

5.6 Svi prigovori na stanje bodova upućuju se LJEKARNI PABLO sukladno čl. 1.5 ovih Općih uvjeta.

5.7 LJEKARNA PABLO može odlučiti, s vremena na vrijeme omogućiti i druge pogodnosti sudjelovanja u programu, o čemu obavijest Podnositelju može biti dostavljena kroz aplikaciju ili na e-mail adresu Podnositelja navedenu u Pristupnici.

 

6. OBVEZE PODNOSITELJA

6.1 APLIKACIJU smije koristiti samo osoba koja je naPristupnici označena kao korisnik.

6.2 Osoba iz čl. 6.1 ovih Općih uvjeta dužna je virtualnu karticu koja joj je izdana čuvati i onemogućiti njezino korištenje neovlaštenoj osobi te je dužna bez odgode prijaviti oštećenje, gubitak kao i otuđenje mobilnog telefona na kojem je instalirana aplikacija s izdanom virtualnom karticom, na e-mail igor,milak@ljekarna-pablo.hr.

6.3 LJEKARNA PABLO ne snosi odgovornost za bodove koji su utrošeni do trenutka prijave zlouporabe odnosno gubitka mobilnog telefona.

6.4 U slučaju prijave zlouporabe ili gubitka mobilnog telefona, LJEKARNA PABLO će blokirati taj korisnički račun i na e-mail adresu Podnositelja navedenu u Virtualnoj Pristupnici dostaviti broj i PIN nove virtualne kartice.

 

7. OTKAZ PRESTANAK KORIŠTENJA LOYALTY PROGRAMA

7.1 Podnositelj može otkazati korištenje aplikacije ili kartice pritiskom na za to predviđeno polje u aplikaciji, čime nastupaju pravne posljedice otkaza kartice koje su povezane s njezinim Korisničkim računom te će se svi bodovi brisati s tog Korisničkog računa, kojeg će LJEKARNA PABLO ugasiti na dan otkaza.

7.2 U slučaju sumnje da se aplikacija koristi protivno ovim Općim uvjetima, LJEKARNA PABLO može prema vlastitoj procjeni i bez prethodne najave onemogućiti njezino korištenje, o čemu će dostaviti obavijest na e-mail adresu Podnositelja navedenu u Pristupnici,.

7.3 Ukoliko LJEKARNA PABLO zaprimi opoziv suglasnosti na korištenje osobnih podataka koji su na Pristupnici označeni kao obvezni jer su nužni za korištenje aplikacije i kartice, identifikaciju i komunikaciju s osobama kojima se izdaje virtualna kartica i koji ostvaruju pravo sudjelovanja u loyalty programu, kao i za ostvarivanje njihovih prava i obveza koje iz toga proizlaze, takav opoziv suglasnosti će se smatrati otkazom loyalty programa osobi koja je opozvala suglasnost na korištenje osobnih podataka. Pravne posljedice otkaza nastupaju danom primitka pisane izjave opozivu suglasnosti za obradu osobnih podataka.

7.4. Ukoliko LJEKARNA PABLO odluči iskoristiti svoje pravo iz čl. 1.3 ili 1.4 ovih Općih uvjeta može izjavom, putem aplikacije ili e-mail porukom dostavljenom na e-mail adresu Podnositelja navedenu u V pristupnici, izjaviti otkaz LOYALTY APLIKACIJE I KARTICE, uz omogućavanje prava iz čl. 4.5 ovih Općih uvjeta u primjerenom roku.

 

8. OSOBNI PODACI

8.1 PRISTUPNICE sadrže obvezne podatke, označene zvjezdicom, bez kojih nije moguće sudjelovanje u loyalty programu LJEKARNE PABLO, obzirom da su nužni LJEKARNI PABLO za identifikaciju i komunikaciju s osobama kojima se izdaje kartica i koji ostvaruju pravo sudjelovanja u loyalty programu , kao i za ostvarivanje njihovih prava i obveza koje iz toga proizlaze.

8.2 Pored obveznih podataka , Podnositelj može dobrovoljno dostaviti LJEKARNI PABLO podatke koji nisu označeni zvjezdicom, a koji omogućavaju da pogodnosti loyalty programa prilagodi specifičnim potrebama Podnositelja .
Ljekarna Pablo i aplikacija ne obrađuje osobne podatke o zdravstvenom stanju Korisnika i ne obrađuje podatke o terapiji Korisnika koja je propisana od strane liječnika.

8.3 Podnošenjem Pristupnice , Podnositelj daje izričitu suglasnost LJEKARNI PABLO da može njegove osobne podatke navedene na Pristupnici obrađivati u svrhu sudjelovanja u loyalty programu i dodatnim progodnostima prilagođenim Podnositelju.

8.4 Podnositelj može na Pristupnici izabrati daje li suglasnost LJEKARNI PABLO da može njegove osobne podatke obrađivati i u marketinške svrhe, odnosno u svrhe dostave promotivnih i informativnih materijala LJEKARNE PABLO, do pisanog opoziva te suglasnosti koja se dostavlja na e-mail adresu igor.milak@ljekarna-pablo.hr.

8.5 LJEKARNA PABLO će osobne podatke koristiti isključivo u svrhe u koje su prikupljeni te će ih brisati u roku od godine dana od dana nastupanja pravnih posljedica otkaza kartice.

8.6 Podnositelj je dužan bez odgode obavijestiti LJEKARNU PABLO o promjeni svakog osobnog podatka koji je kao obvezan podatak naveden na Pristupnici sukladno čl. 1.4 ovih Općih uvjeta.
LJEKARNA PABLO ne snosi nikakvu odgovornost za štetu koja Podnositelju nastane zbog neispunjenja ove obveze.

 

9. ZAVRŠNE ODREDBE

9.1 za sudjelovanje u LOYALTY programu ne plaća se nikakva naknada.

9.2 LJEKARNA PABLO zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti ove Opće uvjete s ili bez zamjene novim općim uvjetima, o čemu će obavijest objaviti na mrežnim stranicama, a može je dostaviti i putem aplikacije.

9.3 Prvim korištenjem aplikacije ili kartice nakon izmjene ovih Općih uvjeta, Podnositelj pristaje na tako izmijenjene Opće uvjete, odnosno nove opće uvjete.