Početna Uvjeti kupnje

Opći uvjeti poslovanja

 

PODACI O PRODAVATELJU

Naziv: PABLO ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST (dalje u tekstu: Pablo)

Skraćen naziv: LJEKARNA PABLO

Sjedište: PULAC 4/a, 51000 RIJEKA

Adresa ureda: ŠARENGRADSKA 4a, 10000 ZAGREB

Adresa mjesta s kojeg se nude medicinski proizvodi: ZAGREBAČKA AVENIJA 94 - PABLO ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA LJEKARNIČKU DJELATNOST Podružnica LJEKARNA NINSKA

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS: 040152878

Poslovna banka i broj žiro-računa: OTP banka, Domovinskog rata 61, 21000 Split

IBAN: HR4024070001100616235

OIB: 23197705042

Porezni broj: HR23197705042

Članovi društva: Pablo d.o.o.

Osobe ovlaštene za zastupanje: Sanja Mihanović, mag.pharm.

Broj telefona: 01 3657 097

Adresa elektroničke pošte: info@ljekarna-pablo.hr

Za sva pitanja i nejasnoće vezane za ove Uvjete korištenja ili postupak narudžbe možete se obratiti Pablu na adresu e-pošte webshop@ljekarna-pablo.hr  ili putem telefona na broj: 01 4870 224 od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati.

UVODNE ODREDBE

Proizvodi na web shopu predstavljaju poziv na kupnju te će Pablo odlučiti o prihvatu ponude dane od strane potrošača.

Sklapanje ugovora putem web stranice www.ljekarna-pablo.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu te se na njega primjenjuje pravna stečevina Europske unije, uključujući propise Republike Hrvatske.

Ovim Uvjetima korištenja reguliraju se odnosi između potrošača i Pabla. Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Kada proizvode na web stranici www.ljekarna-pablo.hr naručujete kao pravna osoba ne smatrate se potrošačem, te se na Vas ne odnose odjeljci ovih Uvjeta korištenja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“, „Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača“ i „Materijalni nedostatak“. Na Vas se u tom slučaju primjenjuju relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te drugi primjenjivi propisi.

Sadržaj web stranice www.ljekarna-pablo.hr dostupan je na hrvatskom jeziku. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik te se na sklopljene ugovore o kupoprodaji primjenjuje hrvatsko pravo, osim ako iz primjenjivih propisa ne proizlazi drugačije.

PRODAJA MEDICINSKIH PROIZVODA I IVD PROIZVODA

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju ljekarničku djelatnost u Republici Hrvatskoj te specijalizirane prodavaonice za promet na malo medicinskih proizvoda i veleprodaje mogu nuditi na prodaju medicinske proizvode na daljinu putem interneta u skladu sa svojom djelatnošću te sukladno posebnom propisu.

Agenciju za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) možete kontaktirati putem telefona na broj: +385 1 4884 100 (centrala) ili putem e-pošte na adresu: halmed@halmed.hr.

Na sljedećim poveznicama možete dobiti pristup podacima o pravnim i fizičkim osobama koje nude medicinske proizvode na daljinu: 

Medicinski proizvodi koji se prodaju putem web shopa ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost pacijenata te su propisno proizvedeni. Kupci su dužni medicinske proizvode upotrebljavati u skladu s njihovom namjenom. 

Uz svaki medicinski proizvod priloženi su podaci za njegovo korištenje na siguran i pravilan način, uzimajući u obzir osposobljenost i znanje korisnika. Svaki kupac upoznat je s proizvođačem medicinskog proizvoda. 

Iznimno, uputa za uporabu nije potrebna za medicinske proizvode klase rizika I i IIa, ako ih je moguće sigurno koristiti bez upute.

U opravdanim i iznimnim slučajevima, uputa za uporabu nije potrebna za „in vitro“ dijagnostičke medicinske proizvode koje je moguće sigurno koristiti bez upute.

Upute za uporabu i označavanje medicinskog proizvoda napisane su na hrvatskom jeziku.

OPĆE INFORMACIJE

Kupac i prodavatelj vezani su ovim Uvjetima korištenja, a u slučaju da je određena odredba suprotna prisilnim propisima hrvatskog prava primijenit će se prisilni propisi. 

Sadržaj web stranice www.ljekarna-pablo.hr zaštićen je pravom intelektualnog vlasništva. Kupci i korisnici web stranice www.ljekarna-pablo.hr ne mogu raspolagati pravima intelektualnog vlasništva Pabla bez prethodnog odobrenja. 

Korisnici i/ili kupci proizvoda dužni su suzdržavati se od nanošenja štete trećim osobama te su dužni poduzeti radnje kako bi se eventualna šteta umanjila.  

Pablo ni na koji način nije odgovoran za štetu koju korisnik može pretrpjeti korištenjem web stranice www.ljekarna-pablo.hr, osim ako je odgovornost Pabla regulirana prisilnim propisima Republike Hrvatske.

Kupci sami snose troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup web stranici www.ljekarna-pablo.hr.

Pablo ulaže konstantne napore kako bi omogućio optimalan rad i kvalitetu web stranice. Pablo ne može jamčiti da korištenje web stranice neće biti prekinuto ili privremeno nedostupno.

Pablo zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i web stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promjenu vremena dostupnosti sadržaja, dostupnosti novih podataka i načina prijenosa.

Pablo zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Uvjete korištenja. Sve izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave na web stranici www.ljekarna-pablo.hr

Ugovorne strane dužne su postupati u skladu s načelima savjesnosti i poštenja, zabrane prouzročenja štete te dužnosti ispunjenja obveza.

POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA

Svi kupci koji obavljaju narudžbu putem web stranice www.ljekarna-pablo.hr dužni su prije narudžbe pročitati Uvjete korištenja.

Kupovina se obavlja ispunjavanjem za to predviđenog obrasca na web stranici Pabla www.ljekarna-pablo.hr

Kupovinu proizvoda u ime i za račun maloljetnika ili osobe lišene poslovne sposobnosti (potpuno ili djelomično), mogu zatražiti samo njihovi zakonski zastupnici.

Prilikom ispunjavanja obrasca kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže kako bi isporuka protekla neometano.

Kupovina putem web stranice www.ljekarna-pablo.hr je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Kupac će putem elektroničke pošte biti obaviješten o primitku narudžbe i slanju paketa. 

Ako Pablo ne ispuni ugovor u roku o tome će, bez odgađanja, pisanim putem obavijestiti potrošača. Potrošač ima pravo na raskid ugovora samo ako je dao Pablu naknadni razumni rok za ispunjenje. 

Narudžbu proizvoda kupac može obaviti nakon registracije na web stranici www.ljekarna-pablo.hr klikom na poveznicu „Moj Pablo“ te klikom na „Registrirajte se“ i ispunjavanjem obrasca za registraciju. Ako je kupac već registriran, u svoj korisnički račun ulazi klikom na poveznicu „Moj Pablo“ te upisom e-mail adrese i lozinke i klikom na „Prijava“.

Na web stranici www.ljekarna-pablo.hr moguće je obaviti narudžbu i kao gost. U tom slučaju od kupca će se tražiti samo oni podaci koji su bitni za obradu narudžbe.

Kupovina se obavlja naručivanjem dostupnih proizvoda koje kupac bira na temelju fotografije i osnovnog opisa.

Pretraživanje proizvoda je moguće po različitim kriterijima. Upisom određenog pojma u prozorčić "Pretraživanje..." pojavit će se proizvodi koji su povezani s navedenim pojmom. Kupac može izabrati određeni proizvod koji ga zanima i pročitati dostupan opis proizvoda kako bi mogao samostalno donijeti odluku odgovara li proizvod njegovim potrebama. Kupac proizvode bira iz kataloga proizvoda na web stranici www.ljekarna-pablo.hr koji je uređen prema vrstama proizvoda. 

Kod proizvoda koji dolaze u više veličina, kupac je dužan odabrati veličinu proizvoda u za to određenom izborniku. 

Klikom miša na ikonu "Dodaj u košaricu" odabrani proizvod dodaje se u košaricu. Stavljanjem proizvoda u košaricu proizvod nije rezerviran, naručen niti kupljen. Kupac može nastaviti dodavati proizvode ili izvršiti pregled košarice klikom na „Košarica“. Kada kupac završi proces odabira proizvoda klikom na "Košarica“ preusmjerit će se na stranicu gdje se daje pregled proizvoda u košarici. 

Kupac može odabrati „Dovrši kupnju“ nakon čega će se preusmjeriti na stranicu na kojoj je kupac dužan unijeti svoje osobne podatke, te odabrati način dostave naručenih proizvoda (dostavnom službom ili osobno preuzimanje). Moguća je dostava na adresu različitu od adrese kupca, te ukoliko želi iskoristiti navedenu mogućnost, kupac može maknuti kvačicu pored „Podaci za dostavu računa jednaki su podacima za dostavu proizvoda“ te unijeti potrebne podatke. 

U ovom koraku kupac može odabrati „Trebam R1 račun“ te je dužan unijeti potrebne podatke u obrazac.

Kupac je dužan odabrati način plaćanja u za to predviđenom izborniku. 

Kupnju nije moguće nastaviti bez označavanja kućice „Slažem se s uvjetima kupnje“ čijim označavanjem kupac potvrđuje da je pročitao i razumio ove Uvjete korištenja te da se sa istima slaže. 

Ukoliko se kupac slaže sa kupnjom proizvoda koji su u košarici može kliknuti na ikonu „Potvrdi narudžbu“.

Nakon što kupac izvrši narudžbu, prodavatelj će na adresu e-pošte kupca poslati Uvjete korištenja zajedno s potvrdom narudžbe te brojem iste kojom potvrđuje da je narudžba kupca zaprimljena i da se ista obrađuje. Uvjeti korištenja koji su dostavljeni kupcu putem e-pošte obvezujući su za ugovorne strane.

Prodavatelj će kupcu poslati na adresu njegove e-pošte potvrdu o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru zajedno s potvrdom da je paket poslan.

Pablo zadržava pravo izmjene informacija, uključujući cijene proizvoda na stranicama bez prethodne najave. Uz sliku proizvoda nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda i njegova cijena s PDV-om. 

Vezano za bilo koji upit kupac može kontaktirati društvo Pablo putem telefona na broj 01 4870 224 od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati ili putem e-pošte na adresu: webshop@ljekarna-pablo.hr.

Ukoliko niste primili naručene proizvode koje ste platili u ugovorenom roku dostave molimo da  obavijestite Pablo o istom na adresu e-pošte webshop@ljekarna-pablo.hr.

CIJENA PROIZVODA, NAČIN PLAĆANJA I OTPREMA PROIZVODA

Odabir načina plaćanja

Naručene proizvode i dostavu možete platiti prema modelu kojeg sami izaberete tijekom ispunjavanja narudžbe. 

Plaćanje proizvoda je moguće izvršiti :

  • plaćanjem po primitku pošiljke (pouzećem)
  • plaćanje putem direktne bankovne transakcije
  • jednokratnim online plaćanjem kreditnim i debitnim karticama
  • online plaćanjem na rate putem kreditnih kartica 

Plaćanje je moguće izvršiti sljedećim kreditnim karticama:

  • MasterCard: 2-6 rata, minimalni iznos po rati: 100,00 kuna
  • Visa: 2-6 rata, minimalni iznos po rati: 100,00 kuna
  • Diners: 2-6 rata, minimalni iznos po rati: 100,00 kuna
  • Maestro: 2-6 rata, minimalni iznos po rati: 100,00 kuna
1. Plaćanje po primitku pošiljke (pouzećem)

Ukoliko se odlučite za plaćanje prilikom preuzimanja pošiljke dužni ste proizvode platiti tek prilikom preuzimanja istih. Račun za naručeni proizvod dužni ste podmiriti dostavljaču pošiljke prilikom dostave naručenog proizvoda. Plaćanje dostavljaču moguće je samo novcem u gotovini. 

2. Plaćanje putem direktne bankovne transakcije (plaćanje općom uplatnicom/virmanom/internet bankarstvom) 

Opcija plaćanja direktnom bankovnom transakcijom omogućuje uplatu internet bankarstvom, mobilnim bankarstvom, u banci, pošti i slično. Odabirom ove opcije prilikom narudžbe proizvoda, kupac će na svoju e-mail adresu primiti podatke potrebne za izvršenje uplate. Proces isporuke počinje kada evidentiramo uplatu u našem sustavu.

3. Plaćanje karticama

Prilikom plaćanja kreditnim i debitnim karticama autorizacija plaćanja vrši se automatski. Pablo snosi sve manipulativne troškove autorizacije kreditne/debitne kartice korisnika. U 

slučaju neuspješne autorizacije plaćanja postupak kupovine se prekida. Kupac je odgovoran za ispravnost podataka koji su navedeni korištenjem webshop usluge.

Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku preuzimanja novca od strane kurirske službe, u trenutku kada uplata bude evidentirana u našem sustavu ili u trenutku primitka autorizacije od strane izdavatelja kartice.

Ugovorena kupoprodajna cijena uključuje PDV te je izražena u hrvatskim kunama. Napominjemo da je sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj kuna, te kupac plaća trošak konverzije valuta.

DOSTAVA

Pablo dostavu vrši unutar Republike Hrvatske. Isporuka se vrši u roku od 1-4 radna dana.

Dostava se vrši na prag kućne ili poslovne adrese posredstvom renomirane dostavne službe (GLS). 

Dostava za sve narudžbe u iznosu od 300,00 kn i više je besplatna. Cijenu dostave za sve narudžbe do 299,99 kn snosi kupac i ona iznosi 30,00 kn. 

Cijena dostave bit će izražena uz cijenu naručenih proizvoda prije završetka procesa narudžbe.

Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt. Napominjemo kako dostavljač nije obvezan nositi robu do kata na kojem stanuje kupac već samo do ulaza u stambenu zgradu.

Mole se kupci da prilikom preuzimanja pregledaju paket te odbiju preuzeti paket ukoliko je isti oštećen. Svojim potpisom pri preuzimanju, kupac potvrđuje da je preuzeo paket u neoštećenom stanju te dostavna služba ne odgovara za eventualne reklamacije, oštećenja ili umanjenje sadržaja preuzetog paketa, osim uz dokaz da oštećenje nije nastalo nakon uručenja.

Pablo zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova u slučajevima kada kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga.

Informacije o tome gdje se pošiljka nalazi i što se s njom događa potrošač može dobiti u svakom trenutku korištenjem  „Track&Trace“ elektronske usluge dostavne službe.

PABLO LOYALTY APLIKACIJA

Svakom kupnjom kozmetike, medicinskih proizvoda koji nisu na listi HZZO-a, dodataka prehrani i OTC proizvoda u iznosu većem od 80 kn, na prodajnim mjestima Ljekarni Pablo i 

web shopu www.ljekarna-pablo.hr uz predočenje Pablo loyalty kartice ostvarujete mogućnost prikupljanja bodova, u omjeru 1 bod za potrošenih 10 kuna.

Bodovi se mogu iskoristiti za umanjenje računa u omjeru 1 bod = 1 kn.

Svaka osoba može instalirati aplikaciju, dok zahtjev za izdavanje kartice može podnijeti samo (a) punoljetna fizička osoba s boravištem u Republici Hrvatskoj, (b) pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te (c) obrt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. 
Više o loyalty programu možete pročitati u Općim uvjetima korištenja loyalty aplikacije ljekarne Pablo koji su dostupni ovdje.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Potrošač može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Ukoliko potrošač jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.

Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.

Ukoliko potrošač ne bude obaviješten o pravu na raskid ugovora, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana. 

Ako je prodavatelj dostavio potrošaču obavijest o pravu na raskid ugovora u roku od 12 mjeseci pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku roka od 14 dana od kada je potrošač primio tu obavijest.

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora pisano prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom na adresu: webshop@ljekarna-pablo.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a potrošač može, po vlastitom izboru, koristiti obrazac za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi u Prilogu I ovih Uvjeta korištenja.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora potrošač može i elektronički ispuniti klikom na ovaj LINK.

Potrošač je dužan izvršiti povrat robe na adresu: Ljekarna Pablo – webshop, Zagrebačka avenija 94, 10 000 Zagreb

Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj. 

Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Osim ako je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda prodavatelju, odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio da primi robu.

Kupac je dužan proizvod koji vraća ljekarni Pablo vratiti kompletan, u stanju u kojem mu je dostavljen i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena), sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom. 

Sve troškove povrata proizvoda potrošač je dužan snositi sam. 

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije prepravljati, koristiti, niti smije poduzimati osobito bilo koje radnje koje se ne smiju poduzimati u fizičkoj poslovnici prodavatelja, kao i one kojima bi umanjio vrijednost robe.

U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procjeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti potrošaču bez odgađanja na adresu e-pošte. 

Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, Pablo mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor, vratiti potrošaču sve što je isti platio na temelju ugovora. Osim kada je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju, ako bi o tome prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe.

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u sljedećim slučajevima kada je:

1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena;

2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora;

3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;

4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe;

5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;

6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Uvjeta korištenja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Molimo potrošače da sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, pošalju Pablu putem elektroničke pošte na webshop@ljekarna-pablo.hr ili poštom na adresu: Zagrebačka avenija 94, 10 000 Zagreb. 

Prilikom podnošenja prigovora koji nije upućen elektroničkom poštom bitno je navesti točne podatke o svom imenu i prezimenu te adresi kako bi Pablo bio u mogućnosti dostaviti Vam odgovor u zakonskom roku.

Odgovor na prigovor potrošača Pablo zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.   

Ukoliko je kupac pravna osoba na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana ovim Uvjetima korištenja i Zakonom o zaštiti potrošača.

RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju eventualnog spora Pablo i potrošač će spor pokušati riješiti mirnim putem.

Ukoliko spor nije moguće riješiti mirnim putem, nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava, osim ako primjenjivi propisi ne propisuju drugačije.

Rješavanje sporova je moguće pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje.  

Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.

MATERIJALNI NEDOSTACI

Pablo odgovara za materijalne nedostatke proizvoda. 

Nedostatak postoji:

1. ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
2. ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
3. ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
4. kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
5. ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.).

Kupac je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na kupca. Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio. 

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje. 

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača: 

1. uklanjanje nedostatka,
2. predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
3. sniženje cijene. 

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora. Ako je nedostatak neznatan kupac nema pravo na raskid ugovora.

Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad kupac zbog zakašnjenja prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Ako prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga kupac može održati ako bez odgađanja izjavi prodavatelju da ugovor održava na snazi.

Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima.

JAMSTVO

Neki proizvodi koji se prodaju putem web shopa www.ljekarna-pablo.hr imaju garanciju. Svaki proizvođač propisuje uvjete pod kojima se daje garancija na proizvod.

Prilog I OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Obrazac za jednostrani raskid ugovora